Miewała takie momenty w swoim życiu,
że najchętniej założyłaby czarodziejską czapeczkę, i zniknęła.